Visie ontwikkelen? Maar ik heb het al zo druk!

Het gebeurt iedere ondernemer weleens. Bijvoorbeeld tijdens een interview, een sollicitatiegesprek of op een ondernemers borrel. Het was net zo gezellig en plots wordt de vraag gesteld: ”Maar wat is jouw visie op de ontwikkelingen in de markt?”

“Visie?” Moet dat nú!?

Tsja het is een volkomen logische vraag. Jij bent de kapitein op het schip en dus ben jij degene die de koers bepaalt. En met een vooruitziende blik naar de toekomst kijken en de bemanning vertellen hoe de veranderende scheepvaart van invloed gaat zijn op jullie koers en mogelijk zelfs op de haven van bestemming hoort simpelweg bij het takenpakket van de directeur.

Het is je duidelijk. Je stond één keer met je mond vol tanden, dat gaat je dus geen tweede keer gebeuren! “Maar hoe voorkom ik dat pijnlijke moment in de toekomst?”.  Het antwoord is heel eenvoudig. Ontwikkel visie en zorg dat je die helder verwoorden kunt. ” ja, zo lust ik er nog wel een paar”, hoor ik je denken.   Volg onderstaande stappen en je lust er straks inderdaad nog wel een paar!

Stap 1. Zet het op de agenda!

Om te beginnen moet visie op de agenda komen te staan. Zowel letterlijk als inhoudelijk. Met letterlijk bedoel ik, dat er structureel ruimte in jouw agenda gereserveerd moet zijn voor visieontwikkeling. En niet alleen in de jouwe. Óók in die van je managementteam. Hoewel visie op jouw bordje ligt, ligt het hele proces op het bord van het team. Het team gaat er namelijk voor zorgen dat de visie straks breed gedragen wordt. Is er geen ruimte, dan mag je je serieus af te vragen of je wel met de juiste dingen bezig bent. En dan máák je maar tijd!

Nu het ingepland staat moet visie met vaste regelmaat als enig onderwerp van die meeting besproken worden. Het ontwikkelen van visie is een creatief en interactief proces. Zelden ontwikkelen mensen namelijk in hun eentje interessante ideeën over de positie van het bedrijf in de toekomstige markt.

Stap 2. Sta stil bij vandaag!

Voor je aan dit creatieve proces kunt beginnen is het zaak kritisch naar het heden te kijken. Je werd overvallen door de vraag, maar het kan niet zo zijn, dat je geheel visieloos aan het ondernemen bent. Toch? Het begint dus met zelfonderzoek. Wat is de missie van ons bedrijf? Dat is in principe in één zin te vatten en geeft de kern van het bestaan van je bedrijf weer. Daarnaast heb je ongetwijfeld een strategie hoe je die missie gaat volbrengen. Heb je dat nog nooit of lang geleden gedaan. Doe dan samen met je team deze exercitie. Het is leuk om te doen en leidt altijd tot een groter zelfbewustzijn en focus.

Stap 3. Onderzoek!

Heb je ze allemaal voor dit moment op een rijtje, dan wordt het tijd om onderzoek te gaan doen. Voordat je wat snuggers over de toekomst kunt gaan zeggen, zullen jij en je team relevante gegevens, meningen en ideeën moeten gaan verzamelen die mogelijk van invloed kunnen gaan zijn op jouw markt en jouw bedrijfsvoering. Beperk je niet tot je eigen personeel of internet. Verdeel de koek onderling en trek erop uit. Bezoek of bel klanten, leveranciers, concurrenten en anderen waarvan jij verwacht dat ze wat kunnen toevoegen aan jullie toekomstvisie. En bespreek met hen de toekomst. Ze zullen meestal blij verrast zijn, dat je naar hun mening vraagt.

Stap 4. Leef je uit!

Nu komt eindelijk de collectieve intelligentie van je managementteam om de hoek kijken. Gebruik je fantasie, denk buiten de kaders van je huidige bedrijfsvoering, stel vreemde vragen….. kortom leef je uit. En onder jouw leiding zullen de ideeën en uiteindelijk jullie toekomstvisie zich voor je neus ontvouwen.

Stap 5. Concretiseer!

Nu komt het belangrijkste moment. Het moment waardoor je niet meer met die mond vol tanden zult komen te staan. Je gaat samen met je team de ontwikkelde visie vastleggen. Het is geen wetenschappelijk stuk, dus het moet in heldere taal zo concreet mogelijk worden opgeschreven. En tot slot vat je jouw visie in twee, hooguit drie, zinnen samen. Die paar zinnen zijn voorlopig jouw antwoord als iemand je zomaar naar jouw visie vraagt! Voorlópig, want jij en je team zijn inmiddels visionairs!

Creativiteit is een intuïtief -en  ongrijpbaar proces. Mits op de juiste manier gestructureerd is het een wonderlijke probleemoplosser. En in dit geval eentje die je voorbereid op de toekomst. En op deze manier ook nog eens op een manier die zowel bij je klanten, je medewerkers als je leveranciers vertrouwen kweekt! En niet te vergeten bij jezelf!