Zuipen doe je maar in de kroeg!

Alcohol en verkeer gaan niet samen. Dat is bekend. Als je gedronken hebt, gaat sporten ook een stuk moeilijker. Waarom zijn werk en alcohol dan eigenlijk nog zo verweven?

Het was de gewoonste zaak van de wereld toen ik jaren geleden de koelkast opentrok in ons net geopende hoofdkantoor in Den Haag en vier flessen sterke drank in de deur zag staan. Twee flessen whisky voor Rob en twee flessen wodka voor mij. Een attent gebaar van onze facilitair manager.  En om het feest compleet te maken, er stonden daarna altijd vier flessen. Je moest tenslotte maar eens zonder komen te zitten!

Leren drinken

In mijn studententijd heb ik heel veel geleerd. Rechten onder anderen. Maar om heel eerlijk te zijn: ik denk van alle dingen die ik daar in Leiden geleerd heb, zuipen me toch wel het meest is bijgebleven. En waar je daarna dan ook ging werken, “de borrel” was altijd wel een recht of een verplichting. De borrel, al dan niet voorafgegaan door een of andere activiteit was in de bedrijven waar ik werkzaam een van de middelen om “binding” te creëren.

Gedurende lange tijd hoorde alcohol bij het werk zoals zonnebrand bij de zomervakantie. Althans als je het niet in eigen land viert.Ondernemen was tenslotte ook een soort Rock & Roll. Als je hard aan het knallen bent, mag je ook af en toe stoom afblazen. Dát werk.  Als ik het bovenstaande voor het gemak even samenvat dronken we om vriendjes te maken en tegen de stress. Wat een armoede eigenlijk hè?

En weer afleren……

Een aantal jaren geleden stuitte ik bij toeval op het boek “Kick the drink easily” van Jason Vale. Een hilarisch geschreven boek, waarin alle illusies rondom alcohol met argumenten worden omvergetrokken. Het boek was een enorme eyeopener voor mij. Vooral vanwege het feit, dat het in onze Westerse maatschappij simpelweg niet te doen is om niet te gaan drinken. Marketing en sociale druk zorgen daar wel voor. Drinken is dus de norm en niet-drinken de uitzondering.

En al drinkende dichten wij alcohol een heleboel wonderlijke eigenschappen toe. Het schijnt dus een adequaat middel tegen stress te zijn. Een paar biertjes aan het eind van de dag en de zorgen van de dag glijden schijnbaar van je af. Maar vaak blijft het niet bij die paar biertjes.  De matige nachtrust en bijbehorend slap gevoel zorgen de volgende dag vervolgens voor een lagere weerstand bij een gelijkblijvend stressniveau.

Hotelbedden

Ook het feit, dat gezamenlijke alcoholconsumptie, wat de “borrel” strikt genomen is, tot een grotere saamhorigheid leidt betwijfel ik ten zeerste.  Ik ken genoeg voorbeelden van beloofde salarisverhogingen, ongemakkelijke ontboezemingen, beschadigde auto’s, beslapen hotelbedden en ander ongemak om die schijnsamenhorigheid als een waardevolle eigenschap van de VrijMiBo te zien.

Welke plaats heeft alcohol dan wel in relatie tot werk? Nou, wat mij betreft inmiddels helemaal geen. Als stress een reden is om te gaan drinken is er alle aanleiding om eens te onderzoeken waar die stress vandaan komt.  Of die stress werk-gerelateerd is en zo ja, welke maatregelen je kunt nemen om die stress te verminderen. En als je meer sociale samenhang binnen de bedrijfsmuren nastreeft dan zijn er echt creatievere en effectievere manieren om collegialiteit te bevorderen dan samen naar de fles grijpen.

Ben ik helemaal tegen alcohol? Nee hoor. Maar wel tegen alcoholconsumptie op of vanwege het werk. Op het werk bereik je nuchter meer en zuipen……. Dat doe je lekker met vrienden in de kroeg!